Indekso de ekzempol XML Fonto dosiero

infinitivaj frazpartoj

nomo i-verbo kun objekto
priskribo nerekta
mallongigxo
ekzemplo
frazo Mi venis por vidi vin.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:veni:venis
  {ppinf:ppinf
    PREP:parto:por:por
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:vidi:vidi
      PPRON:obj:vi:vin}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo dipartigita i-frazparto
priskribo dipartigita i-frazparto
mallongigxo
ekzemplo
frazo Lin mi volas vidi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:nfvpobj:li:lin
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:voli:volas
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:vidi:vidi}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo dipartigita i-frazparto
priskribo dipartigita i-frazparto
mallongigxo
ekzemplo
frazo Tiun libron mi ne povis legi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:nfvpobj
    ADJ-TAB:parto:tiu:tiun
    S:radiko:libro:libron}
  PPRON:subj:mi:mi
  {ne:radiko
    PADV:parto:ne:ne
    V:radiko:povi:povis}
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:legi:legi}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo suplemento de verboj
priskribo objektoj de inifinitivo
mallongigxo akzadvsup
ekzemplo viziti amikojn estas afero de ĝentileco
frazo Viziti amikojn estas afero de ĝentileco.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:viziti:viziti
    S:obj:amiko:amikojn}
  V:radiko:esti:estas
  {subsup:subj
    S:radiko:afero:afero
    {pp:pos
      PREP:radiko:de:de
      S:parto:ĝentileco:ĝentileco}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo infinitiva suplemento de adjektivo
priskribo tre malofta
mallongigxo infadjsup
ekzemplo ema paroli
frazo Ŝi estas ema paroli.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:ŝi:ŝi
  V:radiko:esti:estas
  {adjsup:attr
    ADJ:attr:ema:ema
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:paroli:paroli}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo infinitiva suplemento de adjektivo
priskribo tre malofta
mallongigxo infadjsup
ekzemplo preta kompreni
frazo Vi estas preta tion bone kompreni.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:vi:vi
  V:radiko:esti:estas
  {adjsup:attr
    ADJ:attr:preta:preta
    {nfvp:nfvp
      S-TAB:obj:tio:tion
      ADV:adv:bone:bone
      V:radiko:kompreni:kompreni}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo duopa infinitiva frazparo
priskribo tre malofta
mallongigxo infporinf
ekzemplo veni por vidi vin
frazo Mi volas veni por vidi vin.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:voli:volas
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:veni:veni
    {ppinf:ppinf
      PREP:parto:por:por
      {nfvp:nfvp
        V:radiko:vidi:vidi
        PPRON:obj:vi:vin}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo por+inf en komenco
priskribo malofta
mallongigxo perinfkom
ekzemplo Por fari tion
frazo Por fari tion ni bezonas tempon.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {ppinf:ppinf
    PREP:parto:por:por
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:fari:fari
      S-TAB:obj:tio:tion}}
  PPRON:subj:ni:ni
  V:radiko:bezoni:bezonas
  S:tempo:tempo:tempon
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo por+inf+inf
priskribo malofta
mallongigxo perinfkom
ekzemplo por helpi realigi tiujn ĉi celojn.
frazo Mi faras tion por helpi realigi tiujn ĉi celojn.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:fari:faras
  S-TAB:obj:tio:tion
  {ppinf:ppinf
    PREP:parto:por:por
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:helpi:helpi
      {nfvp:nfvp
        V:radiko:realigi:realigi
        {np:obj
          {grupo:grupo
            TAB:radiko:tiu:tiujn
            PADV:parto:ĉi:ĉi}
          S:radiko:celo:celojn}}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo verbo+inf+inf
priskribo malofta
mallongigxo infinf
ekzemplo volas helpi realigi tiujn ĉi celojn..
frazo Mi volas helpi realigi tiujn ĉi celojn.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:voli:volas
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:helpi:helpi
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:realigi:realigi
      {np:obj
        {grupo:grupo
          TAB:radiko:tiu:tiujn
          PADV:parto:ĉi:ĉi}
        S:radiko:celo:celojn}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo por+inf en komenco
priskribo tre malofta
mallongigxo perakzinfkom
ekzemplo Por tion efektivigi
frazo Por tion efektivigi mi devus tranĉi mian animon en du partoj.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {ppinf:ppinf
    PREP:parto:por:por
    {nfvp:nfvp
      S-TAB:obj:tio:tion
      V:radiko:efektivigi:efektivigi}}
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:devi:devus
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:tranĉi:tranĉi
    {np:obj
      POSPRON:parto:mia:mian
      S:radiko:animo:animon}
    {pp:pp
      PREP:radiko:en:en
      {np:np
        NUN:parto:du:du
        S:radiko:parto:partoj}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo infinitiva suplemento de substantivo
priskribo
mallongigxo infsup
ekzemplo ordono ataki
frazo Lia ordono ataki ne gravas.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    POSPRON:parto:lia:lia
    {subsup:radiko
      S:radiko:ordono:ordono
      {nfvp:pos
        V:radiko:ataki:ataki}}}
  {ne:radiko
    PADV:parto:ne:ne
    V:radiko:gravi:gravas}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo infinitiva suplemento de substantivo en nfvp
priskribo
mallongigxo infsup
ekzemplo havi okazon ridi
frazo Ili volis havi okazon ridi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:ili:ili
  V:radiko:voli:volis
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:havi:havi
    {subsup:obj
      S:radiko:okazo:okazon
      {nfvp:pos
        V:radiko:ridi:ridi}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ec-prepozicio
priskribo infinitiva
mallongigxo
ekzemplo
frazo Li ŝajnis heziti.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:ŝajni:ŝajnis
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:heziti:heziti}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo subjekto de infinitivo
priskribo subj kiel inf
mallongigxo
ekzemplo
frazo Manĝi fruktojn estas plezure.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {nfvp:subj
    V:radiko:manĝi:manĝi
    S:obj:frukto:fruktojn}
  V:radiko:esti:estas
  ADV:adv:plezure:plezure
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo subjekto de infinitivo
priskribo subj kiel inf
mallongigxo
ekzemplo
frazo Legi librojn interesis min.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {nfvp:subj
    V:radiko:legi:legi
    S:obj:libro:librojn}
  V:radiko:interesi:interesis
  PPRON:nfvpobj:mi:min
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo sen subjekto + infinitivo
priskribo sen subj kiel inf
mallongigxo
ekzemplo
frazo Ne surprizas min legi, ke tio ne sukcesis.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:cxeffrazo
    {ne:radiko
      PADV:parto:ne:ne
      V:radiko:surprizi:surprizas}
    {nfvp:subj
      PPRON:obj:mi:min
      V:radiko:legi:legi}}
  {main:subfrazo
    SIM:fkonj:,:,
    INT:fkonj:ke:ke
    S-TAB:subj:tio:tio
    {ne:radiko
      PADV:parto:ne:ne
      V:radiko:sukcesi:sukcesis}
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo antaŭ ol + inf
priskribo antaŭ ol + inf
mallongigxo
ekzemplo antaŭ ol preni
frazo Vi pagas antaŭ ol preni la varon.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:vi:vi
  V:radiko:pagi:pagas
  {ppinf:ppinf
    {grupo:grupo
      PREP:parto:antaŭ:antaŭ
      CONJ:radiko:ol:ol}
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:preni:preni
      {np:obj
        DET:parto:la:la
        S:radiko:varo:varon}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo inf kaj subfrazo
priskribo subfrazoj
mallongigxo
ekzemplo kaj inf
frazo Li volas malofte labori kaj ofte ripozi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:voli:volas
  {nfvp:nfvp
    ADV:adv:malofte:malofte
    V:radiko:labori:labori}
  {nfvp:nfvp
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    ADV:adv:ofte:ofte
    V:radiko:ripozi:ripozi}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo necesi sufiĉi
priskribo nerekta
mallongigxo
ekzemplo
frazo Al vi necesas dormi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {pp:iobj
    PREP:radiko:al:al
    PPRON:parto:vi:vi}
  V:radiko:necesi:necesas
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:dormi:dormi}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo dispartigita objekt de nfvp
priskribo nerekta
mallongigxo
ekzemplo
frazo Tion mi ne sukcesis kompreni.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  S-TAB:nfvpobj:tio:tion
  PPRON:subj:mi:mi
  {ne:radiko
    PADV:parto:ne:ne
    V:radiko:sukcesi:sukcesis}
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:kompreni:kompreni}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo dispartigita objekt de nfvp
priskribo nerekta
mallongigxo
ekzemplo
frazo Tion mi ne estas kapabla kompreni.
statuso
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  S-TAB:nfvpobj:tio:tion
  PPRON:subj:mi:mi
  {ne:radiko
    PADV:parto:ne:ne
    V:radiko:esti:estas}
  {adjsup:attr
    ADJ:attr:kapabla:kapabla
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:kompreni:kompreni}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo duopa nfvp kun adjektivo
priskribo duopa nfvp
mallongigxo
ekzemplo
frazo Ŝi opiniis sin nekonvena respondi pri tio.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:ŝi:ŝi
  V:radiko:opinii:opiniis
  PPRON:obj:si:sin
  {adjsup:attr
    ADJ:attr:nekonvena:nekonvena
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:respondi:respondi
      {pp:pp
        PREP:radiko:pri:pri
        S-TAB:parto:tio:tio}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo rekursiva nfvp
priskribo nfvp en nfvp
mallongigxo
ekzemplo
frazo Li volis permesi lin legi tiun libron.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:voli:volis
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:permesi:permesi
    PPRON:obj:li:lin
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:legi:legi
      {np:obj
        ADJ-TAB:parto:tiu:tiun
        S:radiko:libro:libron}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adverba nfvp
priskribo adv nfvp
mallongigxo
ekzemplo
frazo Estas eble fari tion.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  V:radiko:esti:estas
  {advsup:adv
    ADV:radiko:eble:eble
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:fari:fari
      S-TAB:obj:tio:tion}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adverba nfvp
priskribo adv nfvp
mallongigxo
ekzemplo
frazo Mi faris tion celante pliponigi la programon.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:fari:faris
  S-TAB:obj:tio:tion
  {advsup:adv
    ADV-PARTZ:radiko:celi:celante
    {nfvp:nfvp
      V:radiko:pliponigi:pliponigi
      {np:obj
        DET:parto:la:la
        S:radiko:programo:programon}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo povas esti
priskribo povas esti
mallongigxo
ekzemplo
frazo Post tiu tago povas esti granda suprizo.
statuso
erara analizo subjekto por verbo ne trovita
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {pp:pp
    PREP:radiko:post:post
    {np:np
      ADJ-TAB:parto:tiu:tiu
      S:radiko:tago:tago}}
  V:radiko:povi:povas
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:esti:esti
    {np:comp
      ADJ:parto:granda:granda
      S:radiko:suprizo:suprizo}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo