Indekso de ekzempol XML Fonto dosiero

pli, kiel kaj ol

nomo suplemento de adverbo
priskribo kiel suplemento de adverbo
mallongigxo akzadvsup
ekzemplo Rapide kiel leopardo
frazo Rapide kiel leopardo li veturis.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {advsup:adv
    ADV:radiko:rapide:rapide
    {kadv:epos
      TAB:radiko:kiel:kiel
      S:parto:leopardo:leopardo}}
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:veturi:veturis
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo substantiva suplemento de adjektivo
priskribo kun prepozitivo
mallongigxo subadjsup
ekzemplo pli alta je kapo
frazo Li estas pli alta de kapo ol ŝi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:esti:estas
  {padj:attr
    PADV:parto:pli:pli
    ADJ:attr:alta:alta}
  {pp:pp
    PREP:radiko:de:de
    S:parto:kapo:kapo}
  {kadv:adv
    CONJ:radiko:ol:ol
    PPRON:parto:ŝi:ŝi}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo prepozicia suplemento de adjektivo
priskribo
mallongigxo preadjsup
ekzemplo malpli granda ol Petro
frazo Ŝi estas malpli granda ol Petro.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:ŝi:ŝi
  V:radiko:esti:estas
  {adjp:attr
    {padj:radiko
      PADV:parto:malpli:malpli
      ADJ:attr:granda:granda}
    CONJ:parto:ol:ol
    S-CONST:parto:petro:petro}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kiel suplemento de adjektivo
priskribo
mallongigxo preadjsup
ekzemplo kiel domo granda
frazo Kiel domo granda homo manĝas multe.
statuso nekonata
erara analizo uzu akuzativon
demando sen signo?
sintaksa arbo
    
{main:baza
  ADV-TAB:adv:kiel:kiel
  S:subj:domo:domo
  {np:np
    ADJ:parto:granda:granda
    S:radiko:homo:homo}
  V:radiko:manĝi:manĝas
  ADV:adv:multe:multe
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ne kiel
priskribo
mallongigxo ne kiel
ekzemplo kiel domo granda
frazo Li vidis lin ne kiel lernanton.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:vidi:vidis
  {subsup:obj
    PPRON:radiko:li:lin
    {kadv:pos
      {ne:ne
        PADV:parto:ne:ne
        TAB:radiko:kiel:kiel}
      S-PARTZ:parto:lerni:lernanton}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kiel np
priskribo kiel kun np
mallongigxo kielnp
ekzemplo kiel granda domo
frazo Lia aspekto estis kiel granda domo.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    POSPRON:parto:lia:lia
    S:radiko:aspekto:aspekto}
  V:radiko:esti:estis
  {kadv:adv
    ADV-TAB:radiko:kiel:kiel
    {np:np
      ADJ:parto:granda:granda
      S:radiko:domo:domo}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kiel np
priskribo adjektivo kun kiel
mallongigxo adjkielnp
ekzemplo alte kiel cedro
frazo Li estis alta kiel cedro.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:esti:estis
  {adjsup:attr
    ADJ:attr:alta:alta
    {kadv:apos
      TAB:radiko:kiel:kiel
      S:parto:cedro:cedro}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kiel np
priskribo adjektivo kun kiel
mallongigxo adjkielnp
ekzemplo kiel la unua romano
frazo La libro aperis kiel la unua romano de tiu aŭtoro.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    DET:parto:la:la
    S:radiko:libro:libro}
  V:radiko:aperi:aperis
  {kadv:adv
    ADV-TAB:radiko:kiel:kiel
    {np:np
      DET:parto:la:la
      ADJ-NUN:parto:unua:unua
      {subsup:radiko
        S:radiko:romano:romano
        {pp:pos
          PREP:radiko:de:de
          {np:np
            ADJ-TAB:parto:tiu:tiu
            S:radiko:aŭtoro:aŭtoro}}}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kiel np
priskribo kiel adjektivo
mallongigxo kieladj2adv
ekzemplo kiel malutila
frazo Tiu laboro estas konsiderata kiel malutila.
statuso nekonata
erara analizo frazoparto sen funkcio en verbofrazo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    ADJ-TAB:parto:tiu:tiu
    S:radiko:laboro:laboro}
  V:radiko:esti:estas
  ADJ-PARTZ:attr:konsideri:konsiderata
  {adjp:adjp
    TAB:parto:kiel:kiel
    ADJ:adjp:malutila:malutila}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kiel pp
priskribo kiel pp
mallongigxo kielpp
ekzemplo kiel en domo
frazo Li sentis sin kiel en hejmo.
statuso
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:senti:sentis
  PPRON:obj:si:sin
  {kadv:adv
    ADV-TAB:radiko:kiel:kiel
    {pp:pp
      PREP:radiko:en:en
      S:parto:hejmo:hejmo}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kiel ĝis nun
priskribo kiel ĝis nun
mallongigxo kielpp
ekzemplo kiel en domo
frazo Li faros kiel ĝis nun.
statuso
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:fari:faros
  {kadv:adv
    ADV-TAB:radiko:kiel:kiel
    {advp:advp
      PREP:parto:ĝis:ĝis
      PADV:radiko:nun:nun}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo suplemento de adverbo
priskribo prepozitiva suplemento de adverbo
mallongigxo preadvsup
ekzemplo pli pure ol sia fratino
frazo Li kantas pli pure ol sia fratino.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:kanti:kantas
  {advp:adv
    {padv:radiko
      PADV:parto:pli:pli
      ADV:radiko:pure:pure}
    CONJ:parto:ol:ol
    {np:np
      POSPRON:parto:sia:sia
      S:radiko:fratino:fratino}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo suplemento de adverbo
priskribo prepozitiva suplemento de adverbo
mallongigxo preadvsup
ekzemplo same kiel sia fratino
frazo Li kantas same kiel sia fratino.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:kanti:kantas
  {advsup:adv
    ADV:radiko:same:same
    {kadv:epos
      TAB:radiko:kiel:kiel
      {np:np
        POSPRON:parto:sia:sia
        S:radiko:fratino:fratino}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ju des
priskribo kombinaj vortetoj
mallongigxo judes
ekzemplo ju des
frazo Ju pli granda li estis, des pli li manĝis.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    {padj:attr
      CONJ:parto:ju:ju
      {padj:radiko
        PADV:parto:pli:pli
        ADJ:attr:granda:granda}}
    PPRON:subj:li:li
    V:radiko:esti:estis}
  {main:main
    SIM:fkonj:,:,
    {grupo:adv
      CONJ:parto:des:des
      PADV:radiko:pli:pli}
    PPRON:subj:li:li
    V:radiko:manĝi:manĝis
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo ju des
priskribo kombinaj vortetoj
mallongigxo judes
ekzemplo ju des
frazo Ju pli da laboro, des pli da mono oni havos.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {npmain:smain
    {advsup:radiko
      {grupo:radiko
        CONJ:parto:ju:ju
        PADV:radiko:pli:pli}
      {pp:epos
        PREP:radiko:da:da
        S:parto:laboro:laboro}}}
  {main:main
    SIM:fkonj:,:,
    {advsup:obj
      {grupo:radiko
        CONJ:parto:des:des
        PADV:radiko:pli:pli}
      {pp:epos
        PREP:radiko:da:da
        S:parto:mono:mono}}
    PPRON:subj:oni:oni
    V:radiko:havi:havos
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo ju des
priskribo kombinaj vortetoj
mallongigxo judes
ekzemplo ju des
frazo Ju pli malmulte li parolos, des pli bone.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {padv:adv
    CONJ:parto:ju:ju
    {padv:radiko
      PADV:parto:pli:pli
      ADV:radiko:malmulte:malmulte}}
  PPRON:subj:li:li
  {disk:radiko
    V:radiko:paroli:parolos
    {npmain:npmain
      SIM:radiko:,:,
      {padv:padv
        CONJ:parto:des:des
        {padv:radiko
          PADV:parto:pli:pli
          ADV:radiko:bone:bone}}
      SIM:parto:.:.}}}
    
sintaksa arbo

nomo pli ol nombro
priskribo pli ol nombro
mallongigxo pliolcent
ekzemplo pli ol cent
frazo Mi havas pli ol cent librojn.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:havi:havas
  {np:obj
    {grupo:grupo
      PADV:parto:pli:pli
      CONJ:parto:ol:ol
      NUN:radiko:cent:cent}
    S:radiko:libro:librojn}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo pli ol nenio
priskribo pli ol nenio
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo pli ol nenio
frazo Tio estas pli ol nenio.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  S-TAB:comp:tio:tio
  V:radiko:esti:estas
  {advp:subj
    PADV:parto:pli:pli
    CONJ:parto:ol:ol
    S-TAB:radiko:nenio:nenio}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo pli ol nenio
priskribo pli ol nenio
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo pli ol nenio
frazo Li laboras, pli ol li povas.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:li:li
    V:radiko:labori:laboras}
  {main:main
    SIM:fkonj:,:,
    {advp:subj
      PADV:parto:pli:pli
      CONJ:parto:ol:ol
      PPRON:radiko:li:li}
    V:radiko:povi:povas
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo pli ol la aliaj
priskribo pli ol nenio
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo pli ol nenio
frazo Li laboras pli ol la aliaj.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:labori:laboras
  {advp:advp
    PADV:parto:pli:pli
    CONJ:parto:ol:ol
    {np:np
      DET:parto:la:la
      ADJ:radiko:alia:aliaj}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo pli ol la aliaj
priskribo pli ol nenio
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo pli ol nenio
frazo Li laboras pli ol la frato.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:labori:laboras
  {advp:advp
    PADV:parto:pli:pli
    CONJ:parto:ol:ol
    {np:np
      DET:parto:la:la
      S:radiko:frato:frato}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo pli multe legi ol
priskribo 'pli multe' kun 'ol'
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo pli multe legi ol vi
frazo Mi povas pli multe legi ol vi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:povi:povas
  {nfvp:nfvp
    {grupo:radiko
      {padv:padv
        PADV:parto:pli:pli
        ADV:radiko:multe:multe}
      V:radiko:legi:legi
      CONJ:parto:ol:ol
      PPRON:parto:vi:vi}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo tab pli adj sub
priskribo 'pli adj' en np
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo tiun pli bonan libron
frazo Mi legis tiun pli bonan libron.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:legi:legis
  {np:obj
    ADJ-TAB:parto:tiu:tiun
    {padj:padj
      PADV:parto:pli:pli
      ADJ:radiko:bona:bonan}
    S:radiko:libro:libron}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo dispartigita ol
priskribo pli subj v obj ol obj2
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo legas gazetojn ol librojn.
frazo Multe pli da personoj legas gazetojn ol librojn.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {advsup:subj
    {grupo:radiko
      ADV:parto:multe:multe
      PADV:radiko:pli:pli}
    {pp:epos
      PREP:radiko:da:da
      S:parto:persono:personoj}}
  V:radiko:legi:legas
  {subsup:obj
    S:radiko:gazeto:gazetojn
    {kadv:pos
      CONJ:radiko:ol:ol
      S:parto:libro:librojn}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol pp
priskribo ol pp
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo ol en Eŭropo
frazo Oni bezonas tie pli da mono ol en Eŭropo.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:oni:oni
  V:radiko:bezoni:bezonas
  ADV-TAB:adv:tie:tie
  {advsup:obj
    PADV:radiko:pli:pli
    {pp:epos
      PREP:radiko:da:da
      S:parto:mono:mono}}
  {kadv:adv
    CONJ:radiko:ol:ol
    {pp:pp
      PREP:radiko:en:en
      S:parto:eŭropo:eŭropo}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol adv
priskribo ol adv
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo ol frue
frazo Oni bezonas nun pli da mono ol frue.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:oni:oni
  V:radiko:bezoni:bezonas
  PADV:tempo:nun:nun
  {advsup:obj
    PADV:radiko:pli:pli
    {pp:epos
      PREP:radiko:da:da
      S:parto:mono:mono}}
  {kadv:adv
    CONJ:radiko:ol:ol
    ADV:parto:frue:frue}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo subj ... pli obj ol np
priskribo ol adv
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo ol frue
frazo La virinoj ĉiam havis multe pli gravan rolon en Esperantujo ol la viroj.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    DET:parto:la:la
    S:radiko:virino:virinoj}
  ADV-TAB:adv:ĉiam:ĉiam
  V:radiko:havi:havis
  {np:obj
    {padj:padj
      {grupo:grupo
        ADV:parto:multe:multe
        PADV:radiko:pli:pli}
      ADJ:radiko:grava:gravan}
    S:radiko:rolo:rolon}
  {pp:pp
    PREP:radiko:en:en
    S:parto:esperantujo:esperantujo}
  {kadv:adv
    CONJ:radiko:ol:ol
    {np:np
      DET:parto:la:la
      S:radiko:viro:viroj}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol sen pli
priskribo ol adv
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo malsame ol ĝis nun
frazo Li vivos malsame ol ĝis nun.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:vivi:vivos
  {advsup:adv
    ADV:radiko:malsame:malsame
    {kadv:epos
      CONJ:radiko:ol:ol
      {advp:advp
        PREP:parto:ĝis:ĝis
        PADV:radiko:nun:nun}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol sen pli
priskribo ol adv
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo malsama ol vi
frazo Li estas malsama ol vi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:esti:estas
  {adjsup:attr
    ADJ:attr:malsama:malsama
    {kadv:apos
      CONJ:radiko:ol:ol
      PPRON:parto:vi:vi}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol sen pli
priskribo ol adv
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo malsama ol vi
frazo Li estas alia ol vi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:esti:estas
  {subsup:comp
    S:radiko:alia:alia
    {kadv:pos
      CONJ:radiko:ol:ol
      PPRON:parto:vi:vi}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol sen pli
priskribo ol adv
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo malsama ol vi
frazo Li havas alian ideon ol vi.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:havi:havas
  {np:obj
    ADJ:parto:alia:alian
    S:radiko:ideo:ideon}
  {kadv:adv
    CONJ:radiko:ol:ol
    PPRON:parto:vi:vi}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol participo
priskribo ol participo
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo ol planite
frazo La rezulto estis malpli grava ol planite.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    DET:parto:la:la
    S:radiko:rezulto:rezulto}
  V:radiko:esti:estis
  {adjsup:attr
    {padj:radiko
      PADV:parto:malpli:malpli
      ADJ:attr:grava:grava}
    {kadv:apos
      CONJ:radiko:ol:ol
      ADV-PARTZ:parto:plani:planite}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo ol participo
priskribo ol participo
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo ol planite
frazo La rezulto estis malpli grava ol oni tion planis.
statuso nekonata
erara analizo post 'esti' uzu nominativon kiel komplementon
uzu infinitivon tie
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    DET:parto:la:la
    S:radiko:rezulto:rezulto}
  V:radiko:esti:estis
  {adjp:attr
    {padj:radiko
      PADV:parto:malpli:malpli
      ADJ:attr:grava:grava}
    CONJ:parto:ol:ol
    PPRON:parto:oni:oni}
  S-TAB:obj:tio:tion
  V:parto:plani:planis
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo komo ol np
priskribo komo ol np
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo ol planite
frazo Lakto estas pli nutra, ol vino.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  S:subj:lakto:lakto
  V:radiko:esti:estas
  {padj:attr
    PADV:parto:pli:pli
    {disk:radiko
      ADJ:attr:nutra:nutra
      {npmain:npmain
        SIM:radiko:,:,
        CONJ:parto:ol:ol
        S:parto:vino:vino
        SIM:parto:.:.}}}}
    
sintaksa arbo

nomo v pli ol subfrazo
priskribo ol kun subfrazo
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo pli ol la memoro permesis. (ol tiom, kiom la memoro permesis)
frazo Ili ne povis kanti pli ol la memoro permesis.
statuso nekonata
erara analizo uzu infinitivon tie
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:ili:ili
  {ne:radiko
    PADV:parto:ne:ne
    V:radiko:povi:povis}
  {nfvp:nfvp
    V:radiko:kanti:kanti}
  {advp:advp
    PADV:parto:pli:pli
    CONJ:parto:ol:ol
    {np:np
      DET:parto:la:la
      S:radiko:memoro:memoro}}
  V:parto:permesi:permesis
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo v pli ol subfrazo
priskribo ol kun subfrazo
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo ol mi tiun supozus
frazo Li legas pli, ol mi tion supozus.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:li:li
    V:radiko:legi:legas
    PADV:adv:pli:pli}
  {main:main
    SIM:fkonj:,:,
    CONJ:fkonj:ol:ol
    PPRON:subj:mi:mi
    S-TAB:obj:tio:tion
    V:radiko:supozi:supozus
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo iom pli ol nombro
priskribo iom pli ol nombro
mallongigxo pliolnenio
ekzemplo iom pli ol unu
frazo Ĝi kostis 299 dolarojn antaŭ iom pli ol unu jaro.
statuso nekonata
erara analizo frazoparto sen funkcio en verbofrazo
substantiva frazo sen funkcio
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:ĝi:ĝi
  V:radiko:kosti:kostis
  {np:obj
    NUN:parto:299:299
    S:radiko:dolaro:dolarojn}
  PREP:parto:antaŭ:antaŭ
  ADV-TAB:adv:iom:iom
  {np:np
    {grupo:grupo
      PADV:parto:pli:pli
      CONJ:parto:ol:ol
      NUN:radiko:unu:unu}
    S:radiko:jaro:jaro}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo