Indekso de ekzempol XML Fonto dosiero

konjunkcioj

nomo adjektiva epiteto
priskribo priskribas po objekton de plurala substantivo
mallongigxo adjepi
ekzemplo la angla kaj franca lingvo
frazo La angla kaj franca lingvoj sonas bele.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    DET:parto:la:la
    {konj:fkonj
      ADJ:radiko:angla:angla
      CONJ:fkonj:kaj:kaj
      ADJ:parto:franca:franca}
    S:radiko:lingvo:lingvoj}
  V:radiko:soni:sonas
  ADV:adv:bele:bele
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adjektiva epiteto
priskribo plurala adjektivo priskribas du singularajn substantivojn
mallongigxo adjepi
ekzemplo anglajn muzikon kaj teatron.
frazo Mi ŝatas anglajn muzikon kaj teatron.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:ŝati:ŝatas
  {np:obj
    ADJ:parto:angla:anglajn
    {konj:radiko
      S:radiko:muziko:muzikon
      CONJ:fkonj:kaj:kaj
      S:parto:teatro:teatron}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adjektiva epiteto
priskribo adjektivo priskribas substantivon
mallongigxo adjepi
ekzemplo anglajn muzikon kaj teatron.
frazo Mi ŝatas anglan muzikon kaj teatron.
statuso
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:ŝati:ŝatas
  {konj:obj
    {np:radiko
      ADJ:parto:angla:anglan
      S:radiko:muziko:muzikon}
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    S:parto:teatro:teatron}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adjektiva epiteto
priskribo priskribas multajn substantivojn
mallongigxo adjepi
ekzemplo belaj domo kaj ĝardeno
frazo Belaj domo kaj ĝardeno bezonas flegadon.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {np:subj
    ADJ:parto:bela:belaj
    {konj:radiko
      S:radiko:domo:domo
      CONJ:fkonj:kaj:kaj
      S:parto:ĝardeno:ĝardeno}}
  V:radiko:bezoni:bezonas
  S:obj:flegado:flegadon
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adjektiva epiteto
priskribo priskribas multajn substantivojn
mallongigxo adjepi
ekzemplo belaj domo kaj ĝardeno
frazo Mi havas tre konatan kaj interesan libron.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:havi:havas
  {np:obj
    {konj:adjp
      {adjp:radiko
        PADV:parto:tre:tre
        ADJ-PARTZ:radiko:koni:konatan}
      CONJ:fkonj:kaj:kaj
      ADJ:parto:interesa:interesan}
    S:radiko:libro:libron}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adj adj kaj adj sub
priskribo adj kun kaj
mallongigxo
ekzemplo grandan malnovan kaj interesan
frazo Mi havas grandan malnovan kaj interesan libron.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:havi:havas
  {np:obj
    ADJ:parto:granda:grandan
    {konj:fkonj
      ADJ:radiko:malnova:malnovan
      CONJ:fkonj:kaj:kaj
      ADJ:parto:interesa:interesan}
    S:radiko:libro:libron}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo adjektiva epiteto
priskribo adj kun kaj
mallongigxo
ekzemplo belaj domo kaj ĝardeno
frazo Mi havas du konatajn kaj interesajn librojn.
statuso nekonata
erara analizo frazoparto sen funkcio en verbofrazo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:havi:havas
  NUN:parto:du:du
  {np:obj
    {konj:fkonj
      ADJ-PARTZ:radiko:koni:konatajn
      CONJ:fkonj:kaj:kaj
      ADJ:parto:interesa:interesajn}
    S:radiko:libro:librojn}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kaj subfrazoj
priskribo kaj separigas subfrazojn
mallongigxo akajsub
ekzemplo programisto kaj vi
frazo Mi estas programisto kaj vi estas instruisto.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:mi:mi
    V:radiko:esti:estas
    S:comp:programisto:programisto}
  {main:main
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    PPRON:subj:vi:vi
    V:radiko:esti:estas
    S:comp:instruisto:instruisto
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo kaj subfrazoj
priskribo kaj separigas pp frazpartojn
mallongigxo kajpp
ekzemplo pri programado kaj pri testado
frazo Mi parolas pri programado kaj pri testado.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:mi:mi
  V:radiko:paroli:parolas
  {konj:pp
    {pp:radiko
      PREP:radiko:pri:pri
      S:parto:programado:programado}
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    {pp:pp
      PREP:radiko:pri:pri
      S:parto:testado:testado}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo subfrazoj relativa kaj
priskribo subfrazoj
mallongigxo
ekzemplo S V S kaj S V
frazo Li parolis pri la frato kaj la fratino kuiris.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:li:li
    V:radiko:paroli:parolis
    {pp:pp
      PREP:radiko:pri:pri
      {np:np
        DET:parto:la:la
        S:radiko:frato:frato}}}
  {main:main
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    {np:subj
      DET:parto:la:la
      S:radiko:fratino:fratino}
    V:radiko:kuiri:kuiris
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo kaj kun subsup
priskribo subfrazoj
mallongigxo
ekzemplo S pp S kaj S
frazo Ĉiu ricevis kuleregon da supo kaj grandan suplementon.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  S-TAB:subj:ĉiu:ĉiu
  V:radiko:ricevi:ricevis
  {konj:obj
    {subsup:radiko
      S:radiko:kulerego:kuleregon
      {pp:pos
        PREP:radiko:da:da
        S:parto:supo:supo}}
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    {np:np
      ADJ:parto:granda:grandan
      S:radiko:suplemento:suplementon}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo kaj kun inf
priskribo subfrazoj
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo Mi havas ion por manĝi kaj por trinki.
statuso nekonata
erara analizo neinfinitiva verbo ne trovita
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:mi:mi
    V:radiko:havi:havas
    S-TAB:obj:io:ion
    {ppinf:ppinf
      PREP:parto:por:por
      {nfvp:nfvp
        V:radiko:manĝi:manĝi}}}
  {smain:smain
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    PREP:parto:por:por
    V:parto:trinki:trinki
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo adv kaj pp
priskribo subfrazoj
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo Li veturis rapide kaj sen iu zorgo.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:veturi:veturis
  {konj:adv
    ADV:radiko:rapide:rapide
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    {pp:pp
      PREP:radiko:sen:sen
      {np:np
        ADJ-TAB:parto:iu:iu
        S:radiko:zorgo:zorgo}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo pp , np kaj np
priskribo subfrazoj
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo En tiu tempo, frato kaj fratino estas pretaj.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  {pp:pp
    PREP:radiko:en:en
    {np:radiko
      ADJ-TAB:parto:tiu:tiu
      S:radiko:tempo:tempo}}
  SIM:parto:,:,
  {konj:subj
    S:radiko:frato:frato
    CONJ:parto:kaj:kaj
    S:parto:fratino:fratino}
  V:radiko:esti:estas
  ADJ:attr:preta:pretaj
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo np kaj np (elipso al adj)
priskribo subfrazoj
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo Mi havas du grandajn librojn kaj tri malgrandajn.
statuso nekonata
erara analizo finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:mi:mi
    V:radiko:havi:havas
    {np:obj
      NUN:parto:du:du
      ADJ:parto:granda:grandajn
      S:radiko:libro:librojn}}
  {smain:smain
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    NUN:parto:tri:tri
    ADJ:parto:malgranda:malgrandajn
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo multe da kaj np
priskribo multe da
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo Li diskutis pri gazetoj kaj multe da libroj.
statuso nekonata
erara analizo finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:li:li
    V:radiko:diskuti:diskutis
    {pp:pp
      PREP:radiko:pri:pri
      S:parto:gazeto:gazetoj}}
  {smain:smain
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    {advsup:advsup
      ADV:radiko:multe:multe
      {pp:epos
        PREP:radiko:da:da
        S:parto:libro:libroj}}
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo multe da kaj np
priskribo multe da
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo Li vidis gazetojn kaj multe da libroj.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{main:baza
  PPRON:subj:li:li
  V:radiko:vidi:vidis
  {konj:obj
    S:radiko:gazeto:gazetojn
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    {advsup:advsup
      ADV:radiko:multe:multe
      {pp:epos
        PREP:radiko:da:da
        S:parto:libro:libroj}}}
  SIM:parto:.:.}
    
sintaksa arbo

nomo , kaj subrazoj
priskribo , kaj subrazoj sen subjekto
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo Li legis gazetojn, skribis leterojn kaj dormis en la lito.
statuso nekonata
erara analizo en ordo
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {mainc:main
    {main:main
      PPRON:subj:li:li
      V:radiko:legi:legis
      S:obj:gazeto:gazetojn}
    {smain:smain
      SIM:fkonj:,:,
      V:radiko:skribi:skribis
      S:obj:letero:leterojn}}
  {smain:main
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    V:radiko:dormi:dormis
    {pp:pp
      PREP:radiko:en:en
      {np:np
        DET:parto:la:la
        S:radiko:lito:lito}}
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo

nomo elispigita verbo
priskribo elispigita verbo en subfrazo
mallongigxo
ekzemplo PP INF kaj PP INF
frazo Li legis gazetojn kaj ŝi librojn.
statuso nekonata
erara analizo finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
sintaksa arbo
    
{mainc:baza
  {main:main
    PPRON:subj:li:li
    V:radiko:legi:legis
    S:obj:gazeto:gazetojn}
  {main:main
    CONJ:fkonj:kaj:kaj
    PPRON:parto:ŝi:ŝi
    S:parto:libro:librojn
    SIM:parto:.:.}}
    
sintaksa arbo