wersja w esperanto wersja po niemiecku wersja po angielsku

Esperantilo - edytor tekstów ze specjalnymi esperanckimi funkcjami, korektorem ortografi oraz gramatyki i tłumaczeniem maszynowym

Nowość - Blog projektu
automatycznie tłumaczony z Esperanto
Zainstaluj Esperantilo 0.993 teraz
EsperantiloSetup.exe
inne pliki
Direktoj de tradukado

Nowość 16.09.2007

Esperantilo potrafi tłumaczyć automatycznie z języka polskiego na Esperanto. Patrz na menu "Preferencje -> fonta lingvo". Jakość tłumaczenie jest dość niska ale będzie ona ulepszana w następnych wydaniach programu. Tu możesz obejrzeć próbki tłumaczeń.
tekstoredaktilo por Esperanto

Cechy

Tłumaczenie maszynowe

Mam nadzieję, że program jest przydatny. Proszę napisz do mnie, jeśli masz uwagi co do programu. Zobacz także stronę "częste pytania"

Korektor ortografi

Korekor ortograficzny bazuje na internetowym leksykonie REVO i analizie korpusu tekstów i na innych źródłach. Wewnętrzny słownik zna 8941 korzeni słownych i 58259 wyrazów pochodnych.

Esperantilo pracuje w dwóch poziomach:

Program może rozpoznać możliwe lecz nie zdefiniowane wyrazy pochodne (na przykład mal|bon|il|o) i zaznacza je na zielono albo nieznane morfemy (przeważnie literówki), które są zaznaczane na czerwono. Istnieje możliwość dołączenia nowych morfemów alb wyrazów pochodnych do znanych morfemów.

Korektor pisowni może być użytkowany na dwa sposoby. Po pierwsze możesz zaznaczać wszystkie nieznane słowa przyciskiem (Zbadaj tekst). Po drugie możesz uruchomić "automatyczną korektę", która przetwarza po jednym zdaniu i umożliwia poprawę słowa w trakcie korektury.

Funkcje leksykalne

"Esperantilo" posiada przeglądarkę dla REVO-Leksykonu.
Motrileto por REVO-Leksikono
Istnieje także statystyczna baza danych dla frekwencji słów w zdaniach.
Ofteco de vortoj en fazpartoj

Korektor gramatyki

"Esperantilo" może także odróżnić kilka błędów gramatycznych. Gramatyczna analiza tekstów jest bardzo skomplikowana, dlatego program aktualnie nie odróżnia wszystkich możliwych gramatycznych błędów albo uznaje w pełni bezbłędne zdania jako błędne. Korektor gramatyki funkcjonuje jedynie dla kompletnych zdań (Zakończonych kropką lub innym znakiem przystankowym). Program próbuje znaleźć gramatyczną funkcję dla wszystkich słów we zdaniu. Słowa bez funkcji są uznawane za błędne.

Program może pokazywać drzewko syntaktyczne zdania. Selektuj zdanie i kliknij przycisk "Pokazuj drzewko syntaktyczne".
Zobacz "Przykłady syntaktycznej analizy" dla dodatkowych informacji.

ekzemplo de sintaksarbo

Przykłady:

Więcej przykładów

Wielojęzyczny słownik

"Esperantilo" mieści także wielojęzyczny słownik. Listy słów są zestawione na bazie REVO, i innych list, które znalazłem w sieci. Ty możesz użytkować słownik na dwa sposoby. Po pierwsze w specjalnym dialogu albo w bezpośrednio w edytorze tekstu. Umieść kursor na nieznanym esperanckim słowu (albo selekcjonuj jego) i użyj funkcję "Edytor>Tłumacz pod kursorem" albo przyciśnij "control-q". Program próbuje tłumaczyć wyraz pochodny bezpośrednio, albo kluczowy korzeń, albo człony (morfemy) wyrazu.

Szukanie esperanckich słów jest efektywniejsze od zwyczajnych słowników. "Esperantilo" rozpoznaje, kiedy słowo nie jest w postaci słownikowej i może sam znaleźć formę słownikową. Kiedy dokładne tłumaczenie nie jest znalezione, program próbuje znaleźć tłumaczenie dla pochodnego wyrazu albo tłumaczyć pojedyncze morfemy wyrazu.

? pense -> pens-e ->
  penso - Denken, Gedanke

? liberpensema -> liber-pens-em-a ->
  libera - allgemein verfügbar, frei, unabhängig, ...
  pensa - Gedanken~, gedanklich
  ema - aufgelegt, aufgelegt sein, begierig, geneigt, geneigt zu, gewillt
Ty możesz użytkować słownik programu dla tłumaczenie poprzez Esperanto na inny język trzeci.
denken - (trans: opinii) - zaopiniować
denken - (trans: opinii) - uważać
denken - (trans: opinii) - wypowiadać
denken - (trans: opinii) - zapatrywać się
denken - (trans: pensi) - myśleć
denken - (trans: pensi) - mniemać

multlingva vortaro

Maszynowe Tłumaczenie (automatyczne tłumaczenie)

"Esperantilo" może tłumaczyć automatycznie albo półautomatycznie Esperanckie teksty na język polski. Tłumaczenie przebiega na poziomie składni i można je zaadoptować do własnych zapotrzebowań. Maszynowe tłumaczenie albo komputerowe tłumaczenie może tłumaczyć albo przetwarzać teksty w edytorze tekstu albo wprost pliki HTML, XLIFF lub OpenOffice. Przetłumaczony tekst jest oznaczany wielobarwnie według oczekiwanej jakości tłumaczenia. Esperantilo umożliwia używanie tzw. projektów tłumaczeniowych, w których tekst jest tłumaczony bezformatowo w segmentach.
Fonta teksto Tradukita teksto

Tłumaczenie półautomatyczne

Interaktvia Tradukado
Przy interaktywnym albo półautomatycznym tłumaczeniu tłumacz może wywierać wpływ na tłumaczenie w czasie procesu tłumaczenia. Esperancki tekst źródłowy nie mieści często takiej samej ilości informacji jak język docelowy. Tłumacz może wywierać wpływ na:

Pamięć tłumaczeń (Translation memory)

Esperantilo obsługuję w podstawowym stopniu pamięć tłumaczeń (baza tłumaczeń lub pamięć tłumaczeniowa) Zdania, które zostały ręcznie poprawiane w interaktywnym tłumaczeniu są wpisywane do pamięci tłumaczeń. Pamięć tłumaczeń może być zapisana albo załadowana w formacie TMX.

Wady programu

Program nie jest zupełnie gotowy i jest w stanie ciągłego rozwoju. Program jest w pierwszym rzędzie moim hobby i ja mam ograniczony czas dla niego. Niedociągniencia i błędy w programie albo w dokumentacji nie są ostateczne i mogą być poprawione, jeśli ja się o nich dowiem. Raportuj błędy. Przy nowych funkcjach nie można oczekiwać 100% stabilności a także cech profesjonalnych (płatnych) narzędzi. Ja mam nadzieję, że program stale będzie się polepszał. To, dokąd rozwija się program, zależy od komentarzy i zapotrzebowań użytkowników.

Programowanie

W dokumencie "programowanie" (strona w języku esperanto) umieściłem kilka informacji o programie i moich doświadczeniach, które mogą być interesujące dla programistów i komputerowego językoznawstwa. Istnieje także środowisko programowe dla Esperantilo.

Ściąganie plików

"Esperantilo" jest wolnym programem na licencji "GNU Public License (open source)", zobacz GNU Homepage albo w vikipedia Otwarty kod.
Tu możesz pobrać listy słów, które są używane w programie.

Podziękowania

Dziękuję wszystkim REVO-uloj za ich pracę i dla wszystkich, którzy publikują esperanckie materiały w internecie. Ja także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przesyłają do mnie interesujące materiały i komentują tę pracę.

Inne odnośniki internetowe

O języku esperanto:
Kontakt z autorem przez Email:
mail@xdobry.de

Artur Trzewik